Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1527 · Visa register
Förordning (2011:1527) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2012
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2011-12-15
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 1,5 procent för år 2012.