Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:133 · Visa register
Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
Departement: Justitiedepartementet Å
Utfärdad: 2011-02-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:911
Ikraft: 2011-04-01
1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser. De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen. 2 § Åklagaren ska underrätta Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket om beslut enligt följande bestämmelser i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser: – 10 § om att inte fastställa ett beslut om omhändertagande, och – 11 § om att förstöra en substans. Förordning (2013:911). 3 § Underrättelseskyldigheten enligt 24 § andra stycket lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser ska fullgöras av den myndighet som förvarar substansen. 4 § Om en domstol meddelar dom eller beslut om omhändertagande eller förstörande enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser, ska en kopia av dom eller beslut som vunnit laga kraft sändas till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Förordning (2013:911). 5 § Allmän åklagare som har fattat ett beslut om förstörande ska underrätta den myndighet som förvarar den omhändertagna substansen om beslutet när detta har vunnit laga kraft.