Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1206 · Visa register
Förordning (2011:1206) om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2011-12-01
Ikraft: 2012-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1104
Upphävd: 2015-01-01
Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om en polismans rätt att besluta om förverkande enligt 3 § lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.