Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1181 · Visa register
Förordning (2011:1181) om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-11-24
Ikraft: 2012-04-01
Tidsbegränsad: 2014-01-01
1 § I grundskolan, specialskolan och sameskolan ska utprövning av ämnesprov i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen genomföras enligt denna förordning. Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän för utbildning i dessa skolformer att delta i utprövningen. 2 § Under 2013 ska utprövning genomföras av ämnesprov i 1. biologi, fysik och kemi i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och i årskurs 7 i specialskolan, och 2. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i årskurs 6 och 9 i grundskolan, i årskurs 6 i sameskolan och i årskurs 7 och 10 i specialskolan. 3 § Ämnesprov som avses i denna förordning behöver inte beaktas vid betygssättning. 4 § Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om utprövning av ämnesprov enligt denna förordning.