Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1123 · Visa register
Förordning (2011:1123) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2013 års taxering
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2011-11-17
Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 401 100 kronor och den övre skiktgränsen till 574 300 kronor vid 2013 års taxering.