Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1019 · Visa register
Förordning (2011:1019) om inkomstbasbelopp för år 2012
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2011-09-08
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 54 600 kronor för år 2012.