Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1012 · Visa register
Förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2011-09-08
Ikraft: 2011-10-20
1 § För Lantmäteriets handläggning av ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling tas en avgift ut med 500 kr. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.