Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:282 · Visa register
Förordning (2010:282) om EU-miljömärket
Departement: Justitiedepartementet KO
Utfärdad: 2010-04-22
Ikraft: 2010-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:850
Upphävd: 2014-01-01
1 § Miljömärkning Sverige Aktiebolag är behörigt organ enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke. 2 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om vilka kriterier som i enlighet med Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas med EU-miljömärket.