Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1919 · Visa register
Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-12-16
Ikraft: 2011-01-01
1 § Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om 1. en regional kulturplan har upprättats av landstinget, och 2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar. Vad som sägs om landsting i denna lag gäller även för Gotlands kommun. 2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regionala kulturplaner samt om uppföljning och redovisning av statsbidragen.