Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1857 · Visa register
Förordning (2010:1857) om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 2010-12-09
Ikraft: 2011-01-01
1 § Ersättning enligt 40 § femte stycket konsumentkreditlagen (2010:1846) och 9 § femte stycket lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. lämnas med högst trehundratio kronor, om det inte finns särskilda skäl till annat. Övergångsbestämmelser 2010:1857 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, då förordningen (1992:1013) om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligt konsumentkreditlagen (1992:830) m.m. ska upphöra att gälla. 2. Den nya förordningen ska tillämpas även i fråga om ersättning enligt 27 § femte stycket konsumentkreditlagen (1992:830) när handräckning sker med tillämpning av den lagen.