Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1579 · Visa register
Förordning (2010:1579) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2010-12-03
Ikraft: 2011-01-01
1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget.