Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1521 · Visa register
Förordning (2010:1521) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2010-11-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1107
1 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2011 ska utgöra 1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling, 2. 18,7 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och 3. 28,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall. För kalendermånaderna november och december år 2011 ska dock energiskatten utgöra 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt. Förordning (2011:1107).