Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1063 · Visa register
Tillkännagivande (2010:1063) av avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2010-07-08
Ikraft: 2010-07-20
Avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal Staten och Apoteket Aktiebolag (publ) kommer härmed överens om att avtalet mellan parterna om bolagets verksamhet, ingånget den 30 juni 2009, ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2010. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Stockholm den 17 juni 2010. För staten För Apoteket Aktiebolag (publ) Lars Hedengran Christian W Jansson Stefan Carlsson