Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1007 · Visa register
Förordning (2010:1007) om lufttransporter
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2010-07-01
Ikraft: 2010-09-01
1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. försäkringsplikten enligt 8 och 9 §§ lagen (2010:510) om lufttransporter, och 2. skyldigheten att lämna in och visa upp bevis om försäkring enligt 18 § lagen om lufttransporter.