Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1164 · Visa register
Förordning (2010:1164) om tillägg och avgift vid återbetalning, m.m. av sjukersättning för åren 2009 och 2010
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2010-11-04
Regeringen föreskriver att det belopp som enligt 16 a kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring ska betalas ut respektive betalas tillbaka för åren 2009 och 2010, ska räknas upp med 60 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av det år som sjukersättningen avser.