Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:984 · Visa register
Försäkringskassans föreskrifter (2009:984) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
Departement: Försäkringskassan
Utfärdad: 2009-10-16
Ikraft: 2010-02-01
Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte ska ändras från och med den 1 februari 2010.