Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:983 · Visa register
Förordning (2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2009-10-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:983
Ikraft: 2009-12-03
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:772
Upphävd: 2012-12-18
1 § Konsumentverket ska utöva tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer och stationsförvaltare fullgör de skyldigheter som följer av artiklarna 4-9, 11, 13-20, 22-25 och 27-29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. 2 § Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare fullgör de skyldigheter som följer av artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007. I fråga om sådan tillsyn som gäller artikel 21 ska Transportstyrelsen vid behov samråda med berörd kommun.