Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:951 · Visa register
Förordning (2009:951) om utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets beskattningsdatabas för beskattningsåret 2008
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-10-08
Ikraft: 2009-11-01
Skatteverket ska på begäran av Försäkringskassan lämna ut uppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas för beräkning av bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag och återbetalningsskyldighet av underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Uppgiftsskyldigheten omfattar endast uppgifter om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen (1999:1229) för beskattningsåret 2008.