Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:891 · Visa register
Tillkännagivande (2009:891) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2009-06-30
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli – 31 december 2009 är 0,5 procent.