Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:624 · Visa register
Apoteksdataförordning (2009:624)
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-05-28
Ikraft: 2009-07-01
1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till apoteksdatalagen (2009:367). 2 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om 1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om konsumenter och de som är behöriga att förordna läkemedel, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt apoteksdatalagen (2009:367), 2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt apoteksdatalagen.