Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:56 · Visa register
Förordning (2009:56) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens kärnkraftinspektion
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2009-02-12
Ikraft: 2009-03-01
Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2009: 1. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2000:1) om kompetens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar, 2. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2002:1) om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall, 3. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar, 4. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:2) om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer, 5. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:1) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar, 6. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:2) om mekaniska anläggningar i vissa kärntekniska anläggningar, 7. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2006:1) om undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare, och 8. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2008:1) om kontroll av kärnämne mm.