Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1249 · Visa register
Förordning (2009:1249) om balansindex för år 2010
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-11-26
Regeringen fastställer balansindexet enligt 1 kap. 5 c § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 137,31 för år 2010.