Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:905 · Visa register
Förordning (2008:905) om inkomstbasbelopp för år 2009
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-11-13
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 50 900 kronor för år 2009.