Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:810 · Visa register
Försäkringskassans föreskrifter (2008:810) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
Departement: Försäkringskassan
Utfärdad: 2008-10-24
Ikraft: 2009-02-01
Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 4 procent från och med den 1 februari 2009.