Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:789 · Visa register
Förordning (2008:789) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2008-09-25
Ikraft: 2008-11-01
1 § Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning för ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring ska, om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, ställa utrustning och lokaler till förfogande för den som ska delta i ett domstolssammanträde genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring.