Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:770 · Visa register
Förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2008-09-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1612
Ikraft: 2008-12-14
1 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. Förordning (2010:1612). 2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter 1. om avgifter för tillsyn enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, 2. för verkställighet av lagen. Förordning (2010:1612).