Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1411 · Visa register
Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2008-12-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:953
Ikraft: 2009-02-01
1 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. 2 § Har upphävts genom förordning (2011:953). 3 § Har upphävts genom förordning (2011:953). 4 § Har upphävts genom förordning (2011:953). 5 § Har upphävts genom förordning (2011:953). 6 § Har upphävts genom förordning (2009:1371). 7 § Har upphävts genom förordning (2011:953). Övergångsbestämmelser 2011:953 Regeringen föreskriver att 2-5 och 7 §§ förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska upphöra att gälla vid utgången av december 2011. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för avgifter som är hänförliga till tiden före den 31 december 2011.