Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1314 · Visa register
Förordning (2008:1314) om ränta på återbetalning för år 2009 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-12-11
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 2,5 procent för år 2009.