Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1271 · Visa register
Lag (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2008-12-04
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
1 § Swedfund International AB prövar frågor om statligt stöd till små och medelstora svenska företag för investeringar i Swedfunds samarbetsländer. 2 § Regeringen meddelar föreskrifter om handläggningen av ärenden som avses i denna lag. Övergångsbestämmelser 2008:1271 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 2. Ärenden som har inkommit till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) före ikraftträdandet ska alltjämt handläggas av Sida.