Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1103 · Visa register
Förordning (2008:1103) om överlastavgift
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2008-11-27
Ikraft: 2009-01-01
1 § Om inte något annat föreskrivs, ansvarar Transportstyrelsen för frågor om överlastavgift. 2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om inbetalning av överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift.