Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:906 · Visa register
Förordning (2008:906) om balanstal för år 2009
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-11-13
Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0026 för år 2009.