Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:783 · Visa register
Förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2007-11-01
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:153
Upphävd: 2017-04-01
Uppgifter 1 § Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. 2 § Myndigheten ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde. Ledning 3 § Myndigheten leds av en nämnd. 4 § Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter. Organisation 5 § Vid nämnden finns ett kansli. 6 § Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna. Undantag från myndighetsförordningen 7 § Myndigheten ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen (2007:515).