Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:699 · Visa register
Förordning (2007:699) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2008
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2007-08-30
Ikraft: 2008-01-01
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 41 000 kronor respektive 41 800 kronor för år 2008.