Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:679 · Visa register
Tillkännagivande (2007:679) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2007-06-29
Ikraft: 2007-07-01
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2007 är 3,5 procent.