Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1291 · Visa register
Förordning (2007:1291) med instruktion för Verket för högskoleservice
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-12-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1871
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:724
Upphävd: 2013-01-01
Uppgifter 1 § Verket för högskoleservice har till uppgift att på uppdrag av universitet och högskolor biträda – vid antagning av studenter, – vid bedömning av utländska gymnasiebetyg, och – med rådgivning och service i fråga om studieadministrativ verksamhet. Myndigheten får utföra andra uppdrag än de som avses i första stycket och utföra uppdrag även åt andra än universitet och högskolor. Förordning (2010:1871). Ledning 2 § Myndigheten leds av en styrelse. 3 § Styrelsen ska bestå av högst elva ledamöter. Anställningar och uppdrag 4 § Under styrelsen finns en direktör. Det som anges i 5 och 13 §§ myndighetsförordningen (2007:515) om myndighetschef ska gälla direktören. 5 § Direktören anställs av myndigheten. Avgifter 6 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.