Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:701 · Visa register
Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2007-08-30
Ikraft: 2007-10-01
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 23 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 2 § Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar.