Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1 · Visa register
Tillkännagivande (2007:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2006-12-29
Ikraft: 2007-01-01
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2007 är 3,0 procent.