Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1157 · Visa register
Förordning (2006:1157) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2006-09-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1163
Ikraft: 2007-01-01
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Inkomstår Uppräkningsfaktor 2006 1,041 2007 1,042 Förordning (2006:1163).