Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1052 · Visa register
Tillkännagivande (2006:1052) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2006-06-30
Ikraft: 2006-07-18
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2006 är 2,5 procent.