Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1 · Visa register
Tillkännagivande (2006:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2005-12-30
Ikraft: 2006-01-01
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2006 är 1,5 procent.