Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:137 · Visa register
Förordning (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2006-03-02
Ikraft: 2006-03-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:661
Upphävd: 2006-07-01
Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) att bestämmelserna i nämnda lag om sådana allmänfarliga sjukdomar som avses i bilaga 1 till lagen skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1 från och med ikraftträdandet av denna förordning.