Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:859 · Visa register
Förordning (2005:859) om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2005-11-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1391
Ikraft: 2006-01-01
Tidsbegränsad: 2011-01-01
1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning avser utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden. Förordningen gäller vid sidan av 35 § första stycket förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion. 2 § Försöksverksamheten får bedrivas vid tingsrätterna i Stockholms län. 3 § Två eller flera tingsrätter i Stockholms län får inleda en utökad samverkan i administrativa ärenden. En sådan samverkan innebär att lagmannen får uppdra åt någon som är anställd vid en annan tingsrätt i samma län, att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden.