Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:650 · Visa register
Förordning (2005:650) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2006
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2005-08-25
Ikraft: 2006-01-01
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 39 700 kronor respektive 40 500 kronor för år 2006.