Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:633 · Visa register
Tillkännagivande (2005:633) av uppgift om Riksabankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2005-06-30
Ikraft: 2005-07-01
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli - 31 december 2005 är 1,5 procent.