Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:393 · Visa register
Förordning (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2005-05-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:788
Ikraft: 2005-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:331
Upphävd: 2012-07-01
1 § Vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter är Skatteverket behörig myndighet. 2 § Skatteverkets huvudkontor enligt 8 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket, är det centrala kontaktkontor som avses i artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004. Förordning (2007:788). 3 § Skatteverket skall upprätthålla de databaser som avses i artikel 22 och de system som avses i artikel 23 och 25 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004. Verket skall också till kommissionen lämna den information som avses i artikel 26.2 och 26.3 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004. 4 § Tullverket skall till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt 3 § och enligt artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004. Skatteverket och Tullverket skall även i övrigt genom utbyte av information och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt rådets förordning bedrivs på ett effektivt sätt.