Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:964 · Visa register
Förordning (2005:964) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2006
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2005-11-24
Ikraft: 2006-01-01
Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2006. KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 1. 2710 00 26, Bensin som 2710 00 27, uppfyller 2710 00 29 krav för eller 2710 00 32 a) miljöklass 1 - motorbensin 2 kr 86 öre 2 kr 13 öre 4 kr 99 öre per liter per liter per liter - alkylatbensin 1 kr 28 öre 2 kr 13 öre 3 kr 41 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 2 2 kr 89 öre 2 kr 13 öre 5 kr 2 öre per liter per liter per liter 2. 2710 00 26, Annan bensin än 3 kr 56 öre 2 kr 13 öre 5 kr 69 öre 2710 00 34 som avses under 1 per liter per liter per liter eller 2710 00 36 3. 2710 00 51, Eldningsolja, 2710 00 55, dieselbrännolja, 2710 00 69 fotogen, m.m. eller som 2710 00 74- 2710 00 78 a) har försetts 739 kr 2 623 kr 3 362 kr med märkämnen per m3 per m3 per m3 eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 C, b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 C, tillhörig miljöklass 1 1 042 kr 2 623 kr 3 665 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 2 1 286 kr 2 623 kr 3 909 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 3 1 609 kr 2 623 kr 4 232 kr eller inte per m3 per m3 per m3 tillhör någon miljöklass 4. ur Gasol som 2711 12 11- används för 2711 19 00 a) drift av 0 kr per 1 357 kr per 1 357 kr per motordrivet 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat ändamål 145 kr per 2 759 kr per 2 904 kr per än som avses 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg under a 5. ur Metan som 2711 29 00 används för a) drift av 0 kr per 1 116 kr per 1 116 kr per motordrivet 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat 239 kr per 1 965 kr per 2 204 kr per ändamål än 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 som avses under a 6. 2711 11 00, Naturgas som 2711 21 00 används för a) drift av 0 kr per 1 116 kr per 1 116 kr per motordrivet 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat ändamål 239 kr per 1 965 kr per 2 204 kr per än som avses 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 under a 7. 2701, 2702 Kolbränslen 315 kr per 2 282 kr per 2 597 kr per eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 8. 2713 11 00- Petroleumkoks 315 kr per 2 282 kr per 2 597 kr per 2713 12 00 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg