Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:599 · Visa register
Tillkännagivande (2005:599) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2005-06-22
Ikraft: 2005-07-05 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:783
Upphävd: 2005-11-22
Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner trädde för Sveriges del i kraft den 1 september 1997. Konventionens engelska och franska texter, liksom en svensk översättning av konventionstexten, har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1996:54). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Konventionen har tillträtts av följande stater. Stat Dag för Förklaringar konventionens ikraftträdande för staten i fråga Albanien 2001-01-01 Andorra 1997-05-01 Andorra har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Australien 1998-12-01 Australien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta alla territoriella enheter i landet Australien har också avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 Azerbajdzjan 2004-10-01 Azerbajdzjan har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 Belgien 2005-09-01 Belgien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Bolivia 2002-07-01 Brasilien 1999-07-01 Brasilien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Bulgarien 2002-09-01 Bulgarien har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 Burkina Faso 1996-05-01 Burkina Faso har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Burundi 1999-02-01 Chile 1999-11-01 Colombia 1998-11-01 Colombia har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.2 och 22.4 Costa Rica 1996-02-01 Cypern 1995-06-01 Danmark 1997-11-01 Danmark har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen inte skall omfatta Färöarna och Grönland Danmark har också avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 Ecuador 1996-01-01 El Salvador 1999-03-01 El Salvador har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Estland 2002-06-01 Filippinerna 1996-11-01 Finland 1997-07-01 Frankrike 1998-10-01 Frankrike har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta hela Frankrikes territorium med undantag för utomeuropeiska territorier Frankrike har också avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 Georgien 1999-08-01 Guatemala 2003-03-01 Guinea 2004-02-01 Indien 2003-10-01 Island 2000-05-01 Israel 1999-06-01 Italien 2000-05-01 Italien har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.2 och 25 Kanada 1997-04-01 Kanada har avgett förklaringar i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta: 1997-04-01 British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Prince Edward Island och Saskatchewan 1997-11-01 Alberta 1998-08-01 Yukon Territory 1999-10-01 Nova Scotia 1999-12-01 Ontario 2000-04-01 Northwest Territories 2001-09-01 Nunavut 2003-12-01 Newfoundland och Labrador Kanada har också avgett förklaringar i enlighet med artikel 22.2 avseende New Brunswick, Prince Edward Island, Saskatchewan, Yukon Territory, Nova Scotia, Ontario, Northwest Territories, Nunavut, Newfoundland och Labrador samt en förklaring i enlighet med artikel 22.4 avseende British Columbia Lettland 2002-12-01 Litauen 1998-08-01 Luxemburg 2002-11-01 Luxemburg har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 Madagaskar 2004-09-01 Malta 2005-02-01 Mauritius 1999-01-01 Mexico 1995-05-01 Mexico har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Moldavien 1998-08-01 Monaco 1999-10-01 Mongoliet 2000-08-01 Nederländerna 1998-10-01 Norge 1998-01-01 Norge har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Nya Zeeland 1999-01-01 Panama 2000-01-01 Panama har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 Paraguay 1998-09-01 Peru 1996-01-01 Polen 1995-10-01 Polen har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Portugal 2004-07-01 Portugal har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Rumänien 1995-05-01 San Marino 2005-02-01 Schweiz 2003-01-01 Slovakien 2001-10-01 Slovenien 2002-05-01 Spanien 1995-11-01 Spanien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Sri Lanka 1995-05-01 Storbritannien 2003-06-01 Storbritannien och och Nordirland Nordirland har avgett förklaringar i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta: 2003-06-01 England, Wales, Skottland och Nordirland 2003-11-01 Isle of Man Storbritannien och Nordirland har också, för egen del och avseende Isle of Man, avgett en förklaring i enlighet med artikel 25 Sverige 1997-09-01 Sverige har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Sydafrika 2003-12-01 Thailand 2004-08-01 Tjeckien 2000-06-01 Turkiet 2004-09-01 Tyskland 2002-03-01 Tyskland har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Ungern 2005-08-01 Ungern har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Uruguay 2004-04-01 Venezuela 1997-05-01 Venezuela har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 Vitryssland 2003-11-01 Vitryssland har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 Österrike 1999-09-01 Österrike har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4