Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:863 · Visa register
Lag (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 2004-10-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:1309
Ikraft: 2005-01-01
Femtioöresmynt som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt i dess lydelse intill den 1 oktober 1992 skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 2005. Lag (2004:1309).