Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:724 · Visa register
Riksbankens föreskrifter (2004:724) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2004-08-18
Ikraft: 2004-10-01
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende. 1 § Med anledning av Kungliga Slottets i Stockholm 250-års jubileum skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra kronor ges ut. 2 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar och ha en vikt av 12 gram samt en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 12 gram. 3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall ha följande prägling. På framsidan Stockholms slott, med årtalen 1754-2004 under slottet, samt som omskrift medsols "KUNGLIGA • SLOTTET • STOCKHOLM" och nedtill "250 ÅR" omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn. På frånsidan avbildas en detalj ur Stockholms karta med Gamla stan i fokus där Kungliga slottet är markerat med Nordstjärnan. Över kartbilden ligger två nycklar. Till vänster på kartbilden står det "2000" och därunder "KRONOR". Randen skall vara slät. 4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram. 5 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel. På framsidan Stockholms slott, med årtalen 1754-2004 under slottet, samt som omskrift medsols "KUNGLIGA • SLOTTET • STOCKHOLM" och nedtill "250 ÅR" omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn. På frånsidan avbildas en detalj ur Stockholms karta med Gamla stan i fokus där Kungliga slottet är markerat med Nordstjärnan. Över kartbilden ligger två nycklar. Till vänster på kartbilden står det "200" och därunder "KRONOR". Randen skall vara slät.