Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:5 · Visa register
Förordning (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2004-01-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1150
Ikraft: 2004-03-01
1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EEG) nr 4058/89 av den 21 december 1989 om prissättning vid godstransporter på väg mellan medlemsstater1. 2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 4058/89. Förordning (2008:1150). 3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 4058/89. Förordning (2008:1150).